GEMEENTE AMSTERDAM STEEKT DE HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR DE EIGEN STAD

De wens van de Gemeente Amsterdam was een personeelsevenement te realiseren met een maatschappelijk betrokken karakter. Als personeelsevenement organiseerden wij een dag met dak- en thuislozen in Amsterdam. 

WIL JE OOK EEN VERANTWOORD EVENT?